Informacje dla rodzica


Egzamin ósmoklasisty – nowy harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – do pobrania (pdf)

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kuratorium.png

W tym tygodniu umieszczamy w oknach baranki lub inne symbole świąteczne z życzeniami  ZDROWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Nadal czekamy na wasze zdjęcia !!!

Pedagog szkolny przygotował dla Państwa prezentację, w której zawarł wszystkie ważne numery telefonów zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Są to numery do osób i instytucji, które udzielą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji.

Gdzie jeszcze możesz szukać pomocy? – ważne telefony. pdf

Plan dyżurów nauczycieli klas 4 – 8

Informujemy, że w zakładce ZDALNE NAUCZANIE/PLAN ZAJĘĆ ukazał się plan dyżurów nauczycieli uczących w klasach 4 – 8 . Prosimy o zapoznanie się z nim. Informujemy także, że w związku z problemami technicznymi związanymi z organizacją nauczania zdalnego w trakcie godzin dyżurowania nauczyciela, uczeń nie ma obowiązku łącznia się on-line z nauczycielem.  Spotkania on-line są dobrowolne dla uczniów. Poniżej znajduje się bezpośredni link do zakładki.

Zdalne nauczanie/plan zajęć (link)

Organizacja zdalnego nauczania w szkole.

Szanowni Państwo,
W trudnym dla nas wszystkich czasie, chciałabym przede wszystkim podziękować za Państwa wparcie i słowa otuchy.
Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy oraz wyrozumiałości.
Od 25 marca w naszej szkole zaczynają obowiązywać nowe zasady nauki zdalnej, która będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów zgodnie z rozporządzenia MEN z 20.03.20 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ustawa zobowiązuje uczniów do systematycznej nauki, a wykonywane przez uczniów zadania będą podstawą dla nauczycieli do monitorowania postępów w nauce oraz wystawiania ocen.
Będziemy starali się, aby ocenianie przebiegało w sposób kształtujący i motywowało uczniów do nauki.
Na podstawie minionego „próbnego tygodnia” nauki zdalnej, Państwa uwag oraz diagnozy możliwości i potrzeb uczniów, przygotowaliśmy nowy plan lekcji, który obowiązywać będzie w okresie kwarantanny (plan lekcji na stronie www szkoły: https://przyleki.edu.pl/zdalne-nauczanie/plan-zajec/).
Nauczyciele, specjaliści przez ten czas dostępni będą on-line (prowadzą konsultacje) w określonych godzinach dyżurów (plan dyżurów na stronie www szkoły: https://przyleki.edu.pl/), a wychowawcy klas służą pomocą prze 5 dni w tygodniu. Dyrekcja szkoły również oferuje pomoc w dogodnych dla Państwa godzinach.
Istotne dla nas jest stworzenie uczniom warunków, które będą sprzyjać właściwej organizacji dnia, by zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem.
Organizacja zdalnego nauczania.
Nauczyciele codziennie do godz. 8.00 będą udostępniali uczniom treści zadań zgodnie z planem lekcji (dla uczniów kl. 4-8 na platformie Edupolis).
Uczniowie klas 0-3 zdalną naukę będą realizować z wykorzystaniem dotychczas wypracowanych wspólnie z Państwem metod i form pracy. Sposób oceniania ustala wychowawca poprzez e-dziennik lub inne formy komunikacyjne.
Uczniowie klas 4-8 edukację zdalną realizować będą na platformie Edupolis, z wykorzystaniem pakietu biurowego Microsoft Office 365 oraz komunikatora Microsoft Teams.
Oceniając prace zdalne uczniów, będziemy nagradzać ich postawy: pilność, terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie, samodzielność oraz zdalną pomoc kolegom w nauce.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu (szczegóły na stronie www szkoły).
Szkolni specjaliści pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas ustalonych godzinach (w Office 365 oraz w e-dzienniku) oraz umieszczają na stronie szkoły artykuły dla rodziców i uczniów.
Zgłaszane, przez Państwa problemy związane z dostępem do Internetu oraz urządzeń będziemy rozwiązywać indywidualnie, z uwzględnianiem alternatywnym metod nauczania.
Zachęcam do czytania bieżących informacji na stronie szkoły w aktualnościach : “Zdalne nauczanie”.
Tam znajdziecie Państwo informację dot. zasad organizacji zdalnego nauczania, porady dla rodziców i uczniów oraz plan lekcji – tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych oddziałach.
Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.
Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.
Dziękuję nauczycielom, rodzicom, uczniom za dotychczasowy wysiłek, szybkie zorganizowanie się oraz wsparcie.


Z poważaniem
Karolina Pasieczna-Szpulecka
Dyrektor szkoły

Organizacja zdalnego nauczania w szkole (plik pdf)

Informacje o wykorzystaniu do zdalnej pracy podręczników na platformie ebooki.nowaera.pl

 Wersje elektroniczne podręczników do klas 1-8 – można z nich korzystać bezpłatnie na platformie ebooki.nowaera.pl do końca roku szkolnego.

Każdy kto chce skorzystać z podręczników wystarczy, że zarejestruje się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać nauczyciel lub rodzic (w imieniu ucznia), dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy zostawił wersje papierowe w szkole.

Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców" - darmowe materiały do nauki w domu (dla klas 0-3)

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania  darmowych lekcji. By zachęcić rodziców do większego zaangażowania w wspólną naukę z dziećmi, CRL na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców.  

Materiały można pobrać pod adresem:

Skip to content