Plan zajęć

Plan zajęć kl. 0-8 od 20.04.2020 (wersja w pdf – do pobrania)

* W związku z problemami technicznymi związanymi z organizacją nauczania zdalnego w trakcie godzin dyżurowania nauczyciela, uczeń nie ma obowiązku łącznia się on-line z nauczycielem.  Spotkania on-line są dobrowolne dla uczniów.

Plan zajęć indywidualnych kl. 8 został przekazany bezpośrednio uczniom i ich rodzicom.

Skip to content