Koła zainteresowań

Na rok szkolny 2019/2020 przygotowaliśmy następującą

ofertę zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań):

Koło matematyczne (M. Rosin)

Koło teatralne (I. Osesek)

Koło sportowe kl. 4-8 (B. Wiśniewski)

Koło sportowe kl. 1-3 (B. Wiśniewska, A. Mędelska)

Koło muzyczne, koło plastyczne (Ł. Malinowski)

Koło muzyczne (M. Ziółkowska)

Szkolne koło Caritas (A. Okraska)

Drużyna zuchowa – kl. 3 (K. Kołecka-Koronowska)

Zajęcia specjalistyczno-terapeutyczne (zgodnie z orzeczeniem, opinią)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (zgodnie z opinią)

Skip to content