Opieka medyczna w szkole

Od września 2019r istnieje możliwość korzystania przez uczniów z opieki stomatologicznej.
Opiekę ogólnostomatologiczną dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia będzie świadczyła Pani Joanna Szymańska-Małecka – lekarz medycyny, stomatolog. Rodzice mogą rejestrować dzieci – uczniów szkoły pod nr. tel. (52) 583-83-12 we wtorek, środę i czwartek od godz. 12.00 do 17.00. Gabinet stomatologiczny mieści się w Szkole Podstawowej im. M. Rejewskiego w Białych Błotach ul. Centralna 27.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej pełni Centrum Medyczne IKAR ul. Warycka 38 Białe Błota.

Zakres opieki stomatologicznej oraz świadczeń pielęgniarki szkolnej określa poniższa ustawa:
Ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) – art. 12.

Skip to content