Obiady

Koszt obiadu dwudaniowego w roku szkolnym 2021/2022 wynosi: 10 zł

Płatność za obiady za maj 2022

Płatność za obiady za kwiecień 2022

Wpłata za obiady dokonywane są na podstawie informacji zawartej w płatnościach za dany miesiąc wyłącznie na konto firmy cateringowej.

Deklaracja na obiady (plik pdf do pobrania)

NEST Bank  
54 2530 0008 2020 1067 2752 0001
PHU M&A COOK Małgorzata Jurek

• Rezygnacja z obiadu z powodu choroby po wyżej 3 dni, po wcześniejszym zgłoszeniu (przynajmniej jednodniowym do godziny 15:00).
• W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z nich, fakt ten należy zgłosić sms lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów, wówczas zmiana będzie obowiązywała od kolejnego miesiąca.

Skip to content