Logopeda

“Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie, to zawsze musimy opierać się na mowie”
– Rudolf Steiner 

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Do zadań logopedy należy:

  • Przeprowadzenie badań  przesiewowych
  • Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy logopedycznej
  • Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej
  • Prowadzenie zajęć pokazowych dla rodziców
  • Prowadzenie indywidualnych konsultacji z wychowawcami, z rodzicami, udzielanie  porad
  • Prowadzenie zajęć logorytmicznych w oddziale przedszkolnym
  • Prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w czytaniu i pisaniu
  •  Przygotowuje pomoce logopedyczne

Zapraszam na konsultacje dla rodziców we wtorek od 1500 do 1600, po wcześniejszym umówienie się.

Aleksandra Okraska

Tel. 503072909

o.okraska@gmail.com

Skip to content