Biblioteka szkolna

Drodzy Rodzice Przedstawiamy najnowszą ofertę biblioteki szkolnej dla Rodziców. Poradniki z zakresu psychologii, bajeczki wzmacniające poczucie własnej wartości naszych dzieci, książki pomagające zrozumienie i radzenie sobie z emocjami. Zachęcamy do wypożyczeń.  

Spis poradników dla rodziców (do pobrania)

……………………………………………………………….

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania z biblioteki na miejscu czy też wypożyczania książek do domu.

W swoich zbiorach biblioteka posiada lektury szkolne, książki przygodowe, fantastyczne, obyczajowe, popularno-naukowe z różnych dziedzin nauk i bajki dla dzieci, które dopiero zaczynają czytać i tych które już czytają.

……………………………………………………………….

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym:

PONIEDZIAŁEK  7.30 – 13.30

WTOREK 7.30 – 13.30

ŚRODA 9.00 – 15.00

CZWARTEK 7.30 – 13.30

PIĄTEK 8.20 – 14.20

……………………………………………………………….

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19

§1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć i/lub zdezynfekować dłonie.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 3. W bibliotece w jednym czasie, oprócz bibliotekarza, mogą przebywać 2 osoby.

§2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.
 2. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
 • napisać na adres mailowy aszydlowska-roc@edupolis.pl tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;
 • napisać wiadomość korzystając z dziennika elektronicznego;
 • osobiście, każdego dnia w godzinach pracy biblioteki.
 1. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godz.10:00 lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia.

§3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pojemnika, które znajduje się w bibliotece.
 2. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

§4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki często wietrzą pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze dezynfekuje blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownicy biblioteki dbają o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowują je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Rozdział 1

Zasady korzystania z wypożyczalni

§1

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:

              1) wypożyczając je do domu;

              2) czytając lub przeglądając na miejscu.

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach
 2. Nie ogranicza się liczby wypożyczonych książek.
 3. Lektury wypożycza się na dwa tygodnie, a pozostałe książki na miesiąc. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu.

§2

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza pozycji.

§3

Wypożyczone książki, podręczniki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

§4      

W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

 

Skip to content