Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania z biblioteki na miejscu czy też wypożyczania książek do domu.

W swoich zbiorach biblioteka posiada lektury szkolne, książki przygodowe, fantastyczne, obyczajowe, popularno-naukowe z różnych dziedzin nauk i bajki dla dzieci, które dopiero zaczynają czytać i tych które już czytają.

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek: 7.15 – 8.15, 11.15 – 13.00

wtorek: 7.15 – 9.15, 11.15 – 12.15

środa: 10.15 – 15.15

czwartek: 10.15 – 11.15, 13.15 – 15.00

piątek: 7.15 – 9.15, 11.15 – 12.15

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
 4. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 5. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
 6. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
 7. Czytelnicy przebywający w bibliotece poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do ewidencji oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.


WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca.
 3. Lektury szkolne i nowości wypożycza się na okres dwóch tygodni.
 4. Wypożyczeń zbiorowych dokonują nauczyciele, ponoszą oni pełną odpowiedzialność za książki w salach przedmiotowych, rejestrują ich obieg wśród uczniów.
 5. Książki wypożycza i podaje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną – wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 9. WSZYSCY KORZYSTAJĄCY Z BIBLIOTEKI POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM I PRZESTRZEGAĆ GO.
Skip to content