M-LEGITYMACJA

Drodzy Rodzice, drodzy uczniowie!!!


          Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. MLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji tradycyjnej.

Za pomocą usługi Legitymacja szkolna można:
• potwierdzić, że jest się uczniem naszej szkoły,
• skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.
Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!


        Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. MLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).
Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

mLegitymacja – procedury:


• Wypełnij i dostarcz do sekretariatu szkoły wniosek o udostępnienie aplikacji mLegitymacji.
• Na adres e-mailowy: mrozowicz.emilia@wp.pl wyślij aktualne zdjęcie biometryczne w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 492×633 pikseli. Informacje o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów znajdują się pod linkiem https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
• Jednorazowy kodu QR oraz hasło umożliwiające dostęp do usługi, dzięki któremu mLegitymacja zostanie uruchomiona na urządzeniu lub zostanie w bezpieczny sposób przesłany Państwu na wskazany adres e-mil.
• Pobierz aplikację mObywatel ze sklepu Google Play, potwierdź zapoznanie się z regulaminem. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanuj otrzymany kod QR oraz wpisz kod aktywacyjny mLegitymacji.
• mLegitymację można zweryfikować wizualnie ponieważ posiada ona takie zabezpieczenia jak hologram i animowaną flagę. Ponadto w przypadku wątpliwości, można skorzystać z ogólnodostępnej aplikację mWeryfikator, która sprawdzi autentyczność dokumentu, jak również to czy mLegitymacja nie została zastrzeżona w szkole (np. w przypadku zagubienia telefonu).

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin usługi mLegitymacja:
https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja:
https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

Wniosek o wydanie mlegitymacji:
https://drive.google.com/file/d/1olCNHz11QBdWzf_Twb90a7-rm_BNzh_8/view?usp=sharing

Skip to content