Ubezpieczenie ucznia 2023/2024

Składkę ubezpieczenia opłacają rodzice/prawni opiekunowie dziecka samodzielnie link do oferty poniżej-
https://ubestrefa.pl/oferta/hcwcom

Oferta daje możliwość ubezpieczenia dzieci od 1.10.2023r.

Skip to content