Deklaracja wpłat na Radę Rodziców

DEKLARACJA DOBROWOLNEJ WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych, nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy wsparcia uczniów w trudnych sytuacjach losowych. W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Rady Rodziców.

1. Sugerowana kwota wpłaty na Komitet Rodzicielski wynosi 80 zł. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty składki na raty.

2. Jeżeli rodzic w szkole ma jedno dziecko płaci 80 zł, za drugie dziecko 40 zł, za trzecie 20 zł.   

3. Pieniądze na Komitet są wpłacane w danym roku szkolnym do końca stycznia 2022r.

4. Jeżeli w klasach do 31 stycznia 2022r. zostanie zebrana łączna składka w wysokości ponad 80% przewidywanej sumy wpłat dla danej klasy, wówczas klasy te otrzymają zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty.

Kwota ta zostaje przeznaczona na potrzeby klasowe i może być rozdysponowana według uznania rodziców.

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców 68 8142 1020 0000 3649 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy) oraz na zebraniach z rodzicami bezpośrednio u skarbników klasowych za potwierdzeniem KP (druki KP skarbnicy klasowi otrzymają na najbliższym zebraniu).

DEKLARACJA WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW PLIK PDF

Skip to content