Świetlica szkolna

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w roku 2022/2023

Prosimy o wypełnienie karty zapisu dziecka do świetlicy i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły. 

  

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Budynek nr 1. (ul. Zabytkowa 5)

  • świetlica dla uczniów klas: 2-8 w godz. 6.30-17.00

Budynek nr 6 (ul. A. Przysieckiego 26)

  • świetlica dla uczniów kl. 0-1 w godz. 6.30-17.00

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Agnieszka Brzykcy-Tomaszewska,

mgr Katarzyna Pawlicka,

mgr Agnieszka Kluzińska 

Kodeks świetlicy

  1. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
  2. Dbamy o salę i jej wyposażenie.
  3. Słuchamy poleceń nauczyciela.
  4. Opuszczamy świetlicę tylko za zgodą nauczyciela.
  5. Podczas zajęć stolikowych zachowujemy ciszę.
Skip to content