Patron szkoły

ks Jan Twardowski - patron naszej szkołyKsiądz Jan Twardowski, skromny człowiek i wielki poeta. Był pasjonatem i wnikliwym znawcą przyrody. Pisał o niej z pasją właściwą największym entuzjastom. Czytając jego wiersze, odkrywamy bliski związek twórcy z polską wsią, polską przyrodą.

Ks. Twardowski starał się opisywać przyrodę z jej cudami i zagadkami. Pochylał się wraz z czytelnikiem nad tajemnicą mrówki i pasikonika. Atutem poezji ks. Jana jest prostota, bezpośredniość, optymizm, pragnienie dzielenia się “słowem jak chlebem”.

Twórczość Jana od Biedronki stała się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłękach inspiracją do konkursów literackich, recytatorskich, plastycznych. Uczniowie naszej szkoły, malowniczo położonej wśród lasów i łąk, mają, podobnie jak ks. Twardowski, bliski kontakt z przyrodą.

Podczas swoich wędrówek po ścieżkach dydaktycznych słuchają odgłosów przyrody, zachwycają się pięknem natury, odnajdują w niej interesujące szczegóły, tak jak to czynił poeta. Na lekcjach odkrywają urodę poezji ks. Jana. Bliska jest im radość i miłość do przyrody płynąca z postawy poety.

Nauczyciele odnaleźli w twórczości ks. Twardowskiego swoisty program wychowawczy. To zdecydowało, że wybraliśmy ks. Jana Twardowskiego na patrona naszej szkoły.

Małgorzata Komórek

Zobacz także

Skip to content