Szkolne Koło Caritas

Głównym celem SKC jestuczenie dzieci miłości bliźniego, tolerancji i zrozumienia, wspólnej zespołowej pracy, poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy, a także wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności.

Zadania Koła obejmują w szczególności:

1) pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,

2) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,

5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.

6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

7) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,

8) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,

9) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych, 10) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas na rok szkolny 2019/ 2020

Przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Opiekun SKC: Aleksandra Okraska

LP. Działanie Termin i miejsce
  1 Formacja członków Koła Spotkanie 2x w miesiącu w piątek o godz. 1500 Msza święta dla wolontariuszy Caritas – pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 1630 (Bydgoszcz ul. Cienista 2)- info na stronie SKC
  2 Rekrutacja – zaproszenie do współpracy nowych uczniów  gazetka ścienna/ulotki październik
  3 Udział w spotkaniach opiekunów SKC   przez cały rok pierwsze spotkanie 8.X  
Zorganizowanie Dni Papieskich w szkole. Montaż słowno-muzyczny, konkurs wiedzy o Janie Pawle II   18.X
  5 Zbiórka zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Bydgoszczy.   listopad
  6  Bezpieczeństwo z Św. Mikołajem grudzień
Scenki dramowe pt. „Pomagam” zachęcające do udziału w akcji zbiórka żywności dla najuboższych, 6.12.2019 r.
  8 Zbiórka żywności w sklepach .   7-8.XII.2019 r.
  9 Wigilia dla Seniorów i ludzi samotnych  w naszej szkole        ( przygotowanie występów i poczęstunku dla gości).   Grudzień
10    Warsztaty bożonarodzeniowe- pieczenie pierników, robienie aniołów z masy solnej gliny, stroików.     22.11.2019, 29.11.2019, 13.12.2019
  11 Kiermasz bożonarodzeniowy- sprzedaż świec i ozdób przed  Kościołem.   15.12.2018
12 Paczki dla najuboższych rodzin z naszej parafii.                             Grudzień
   13   Prowadzenie dokumentacji pracy SKC (merytorycznej i finansowej), sporządzanie bieżących sprawozdań z życia Koła do gazetki ścienne.     cały rok
14   Pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc słabszym uczniom w nauce   cały rok
15 Rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Grudzień
16 Przedświąteczne zbiórki żywności – przygotowanie paczek dla osób najuboższych Przed  Wielkanocą
17 Włączenie się w Dzień Chorego, np. kartki dla chorych, odwiedziny osób chorych, starszych , samotnych. luty
18 Droga Krzyżowa po naszej miejscowości. (przygotowanie stacji drogi Krzyżowej, oprawa) marzec
19 Udział w Akcji „Skarbonka Jałmużny Wielkopostnej” – rozpropagowanie idei akcji na forum klasy, szkoły, rodziny, parafii. luty / marzec
20 Warsztaty świąteczne : pieczenie mazurków, robienie palm wielkanocnych. kwiecień
21 Kiermasz Wielkanocny – sprzedaż palm i mazurków Niedziela palmowa
22 Rozprowadzanie Chlebków Miłości i Paschalików luty / marzec
23 Niedziela Miłosierdzia Bożego  – Święto Patronalne Caritas Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia 26.04.2020r.
24 Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” 30.05.2020
25 Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, pomocowymi organizacjami szkolnymi i Parafialnym Zespołem Caritas   cały rok

Skip to content