Terapeuta SI

INTEGRACJA SENSORYCZNA- SI

Pod tajemniczą nazwą zaburzeń SI kryją się dysfunkcje tzw. integracji sensorycznej. Upośledzeniu ulega prawidłowy odbiór bodźców pochodzących z narządów zmysłów i powiązane z tym niewłaściwe ich przetwarzanie. Co ważne, zaburzenia integracji sensorycznej zwykle nie są skorelowane z uszkodzeniem struktur odpowiedzialnych za odbiór wrażeń zmysłowych.

Na zajęcia SI uczęszczają dzieci, które posiadają opinie lub orzeczenie z PPP, które posiadają problemy z przetwarzaniem procesów sensorycznych.

Do zadań terapeuty SI należy:

  • dokonywanie diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego
  • ustalanie planu terapii
  • prowadzenie indywidualnej terapii
  • tworzenie tzw. diety sensorycznej i przekazywanie jej rodzicom
  • prowadzenie porad dla rodziców
Skip to content