LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO