Ankieta/oświadczenie dla rodziców

Ankieta-oświadczenie dla rodziców
konsultacje

Szanowni Rodzice

W związku z wytycznymi MEN od 1 czerwca br. istnieje możliwość prowadzenia dla uczniów kl. 4-8 konsultacji w szkole tylko w szczególnych sytuacjach i w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem wytycznych reżimu sanitarnego.  
Z uwagi na zagrożenie wynikające z zarażenia koronawirusem  konsultacje dla uczniów kl. 4-8 na terenie szkoły będą odbywały się tylko w sytuacjach kiedy uczeń ma duże problemy z materiałem edukacyjnym i nie ma możliwości  nadrobienie zaległości podczas lekcji zdalnych. 
Na konsultacje z uczniami w szkole  nauczyciel może umówić się tylko  w sytuacjach koniecznych i niezbędnych po wypełnieniu oświadczenia przez rodzica zamieszczonego na stronie www szkoły w zakładce zdalne nauczanie/ankiety.
Jeżeli uczyć chce poprawić oceny za zgodą nauczyciela może zrobić to w sposób zdalny.
Konsultacje w szkole nie zastąpią zdalnego nauczania, zostaną zorganizowane tylko w uzasadnionych sytuacjach, kiedy metody zdalnego nauczania zawiodą i nie ma już innej możliwości jak bezpośrednie spotkanie ucznia z nauczycielem.
Podstawa programowa do końca roku szkolnego realizowana będzie na dotychczasowych zasadach  z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania.
Warunkiem przystąpienia do konsultacji w szkole jest wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia   i przesłanie/przekazanie go do szkoły min. 3 dni przed planowanym terminem konsultacji. Na stronie szkoły zamieszczone są również wytyczne reżimu sanitarnego dot. konsultacji w szkole. 
Zwracam się do Państwa z prośbą o uważne przeczytanie załączonych dokumentów oraz o rzetelne wypełnienie ankiety/ oświadczenia znajdującego się poniżej.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres e-mail szkoły: sp@przyleki.edu.plw formie skanu/zdjęcia  jak również istnieje możliwość wypełnienia oświadczenia w sekretariacie szkoły.
W załączeniu przesyłam również wytyczne reżimu sanitarnego dot. konsultacji w szkole.
W przypadku pytań i wątpliwości służę pomocą (tel. 784 692 650).

Dyrektor szkoły

Z poważaniem
Karolina Pasieczna-Szpulecka
Dyrektor szkoły

ANKIETA-OŚWIADCZENIE – konsultacje kl. 4 – 8 (format pdf – do pobrania)

ANKIETA-OŚWIADCZENIE – konsultacje kl. 8 (format pdf – do pobrania)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – konsultacje  (format pdf – do pobrania)

Ankieta-oświadczenie dla rodziców
zajęcia rewalidacyjne

Szanowni Rodzice


W związku z wytycznymi MEN istnieje możliwość realizacji na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych realizowanych w reżimie sanitarnym.
Warunkiem organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole jest wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia i przesłanie/przekazanie go do szkoły min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć rewalidacyjnych. O tym czy zostało dziecko zakwalifikowane do przyjęcia zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub sms-owo.
Zwracam się do Państwa z prośbą o uważne przeczytanie załączonych dokumentów oraz o rzetelne wypełnienie ankiety/ oświadczenia znajdującego się poniżej. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać niezwłocznie na adres e-mail szkoły: sp@przyleki.edu.pl w formie skanu/zdjęcia jak również istnieje możliwość wypełnienia oświadczenia w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 14.00.
W załączeniu przesyłam wytyczne GIS dla organizacji zajęć rewalidacyjnych.
W przypadku pytań i wątpliwości służę pomocą (tel. 784 692 650).

Z poważaniem
Karolina Pasieczna-Szpulecka
Dyrektor szkoły

ANKIETA-OŚWIADCZENIE – zajęcia rewalidacyjne (format pdf – do pobrania)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – zajęcia rewalidacyjne  (format pdf – do pobrania)

Ankieta-oświadczenie dla rodziców kl. 1-3
w związku z możliwością pobytu dziecka w szkole od 25 maja

Szanowni Rodzice

W związku z wytycznymi MEN od 25 maja br. istnieje możliwość pobytu dziecka w szkole w ramach opieki realizowanej w reżimie sanitarnym.
Dla dzieci rodziców, którzy pracują zawodowo i  nie są w stanie zapewnić opieki dziecku będzie możliwość sprawowania w placówce opieki świetlicowej w grupach mieszanych.
Podstawa programowa realizowana będzie na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania.
Jeżeli warunki organizacyjne i sanitarne umożliwią tworzenie grup jednooddziałowych, wówczas będzie rozpatrywana możliwość sprawowania opieki z elementami dydaktyki.
Warunkiem pobytu dziecka w szkole jest wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia i przesłanie/przekazanie go do szkoły min. 3 dni przed planowanym terminem przyprowadzenia dziecka do szkoły. O tym czy zostało dziecko zakwalifikowane do przyjęcia zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub sms-owo.
W związku z brakiem stołówki w szkole  w okresie stanu epidemiologicznego obiady do szkoły nie będą dostarczane.
Zwracam się do Państwa z prośbą o uważne przeczytanie załączonych dokumentów oraz o rzetelne wypełnienie ankiety/ oświadczenia znajdującego się poniżej, dotyczącego pobytu dziecka w szkole w ramach opieki realizowanej w reżimie sanitarnym.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać do wtorku (tj. do 19.05.2020) do godz. 17.00 na adres e-mail szkoły: sp@przyleki.edu.plw formie skanu/zdjęcia  jak również istnieje możliwość wypełnienia oświadczenia w sekretariacie szkoły w poniedziałek lub wtorek w godz. od 9.00 do 15.00.
W załączeniu przesyłam również wytyczne reżimu sanitarnego.

W przypadku pytań i wątpliwości służę pomocą (tel. 784 692 650).

Z poważaniem
Karolina Pasieczna-Szpulecka
Dyrektor szkoły

ANKIETA – klasy 1-3 (format pdf – do pobrania)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja_wczesnoszkolna  (format pdf – do pobrania)

Skip to content