Rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od poniedziałku – 20 marca (od godz. 8:00) rusza rekrutacja do klas 1 publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych) na terenie Gminy Białe Błota.

Nabór do placówek samorządowych w Gminie Białe Błota odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca do godz. 15:00!

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

We wtorek tj. 28 marca 2023 roku o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców, których dzieci przystępują do procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Zebranie z rodzicami dotyczące funkcjonowania naszej szkoły odbędzie się w budynku nr 6 szkoły, przy ul. A. Przysieckiego 26 w Przyłękach.

Aby złożyć wniosek:

– do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy wejść na stronę: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

– do klasy 1 szkoły podstawowej należy wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

oraz postępować zgodnie z instrukcjami (w aktualnościach będzie zamieszczony filmik instruktażowy).

PAMIĘTAJ! Złożony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować oraz podpisany wraz z wszystkim niezbędnymi załącznikami dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

UWAGA! System uruchomiony zostanie 20 marca o godz. 8:00!

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

DRUKI REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Skip to content