Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej oraz
do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki”
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Terminy rekrutacji obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
do szkoły podstawoweji przedszkola/ oddziału „0”.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

do szkoły

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
do przedszkola,
oddziału „0”

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły/ przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 lutego

do 9 marca

3 marca

do 18 marca

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły/ przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 20 marca

do 3 kwietnia

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27 marca

9 kwietnia

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 27 marca
do 3 kwietnia

od 14 kwietnia

do 17 kwietnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

14 kwietnia

       22 kwietnia

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania w formacie pdf.

Deklaracja kontynuacji nauki w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Karta zgłoszenie do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Karta zgłoszenia do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Potwierdzenie woli kl. 1

Potwierdzenie woli odział 0

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu w roku szkolnym 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu w roku szkolnym 2020/2021

Skip to content