ZAPISY NA SZKOLNE PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2022 !!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-4 na półkolonie zimowe organizowane w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.  Półkolonie zorganizowane zostaną w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną oraz podpisanie OŚWIADCZENIA (Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Koszt uczestnictwa w  turnusie półkolonijnym wynosi 210,00 zł.

Zapisy przyjmowane są od 22.12.2021 do 05.01.2022 (24.12.2021 i 31.12.2021 szkoła nieczynna) w sekretariacie szkoły w godz. od 8.30 do 15.00. Przy zapisie wymagana jest wpłata 100,00 zł

Liczebność uczestników:

– Grupa I – 15 uczestników,

– Grupa II – 15 uczestników,

W programie m.in: kino Helios, Muzeum Brudu połączone z warsztatami czekoladowymi w Karmelowej Krainie, warsztaty chemiczne “Szkolne Eksperymenty”, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, ognisko.

Każdego dnia oferujemy dwudaniowy posiłek z firmy cateringowej PHU M&A COOK Małgorzata Jurek

O zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

Należy pobrać kartę uczestnika oraz deklarację udziału/ klauzulę informacyjną WRAZ  Z OŚWIDCZENIEM

ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły, a następnie wypełnione karty złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Rodzic, który zapisuje dziecko na półkolonie jednocześnie wyraża zgodę na udział dziecka   we wszystkich zajęciach (zgodnie z planem) oraz przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę i zawiera program rekreacyjno – edukacyjny na czas trwania wypoczynku. Plan ten zostanie podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o wszelkich zmianach w programie uczestnicy będą informowani przez Opiekunów

Skip to content