ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO- INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW.

Rok szkolny 2019/2020 zakończy się w piątek 26 czerwca. Szkoła nie organizuje tego dnia tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, ani uroczystego wręczenia świadectw.
W związku z rozporządzeniem MEN uczniowie klas 0-7 będą mogli odebrać świadectwa wg poniższego harmonogramu:
• w dniu 26.06.2020 przed sceną od godz. 9.00 do 13.00.
• świadectwa można odebrać również w sekretariacie szkoły w następujących terminach od 29.06.2020 do 17.07.2020 oraz 17.08.2020 do 21.08.2020.

Rozdanie świadectw odbędzie się przy zachowaniu wytycznych reżimu sanitarnego tj. zachowując 2 metrowe odstępy. Przed i w szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Prosimy, aby uczniowie, rodzice nie gromadzili się w okolicy szkoły.
Jeden uczeń może przyjść tylko z jednym opiekunem. Wejście na teren szkoły tylko od strony ul. J. Viane’a.

Uczniów klasy ósmej zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się 26.06.2020 o godz. 10.00 na sali gimnastycznej.
Zapraszamy jednego opiekuna w celu pokwitowania odbioru świadectwa.

Z poważaniem
Karolina Pasieczna- Szpulecka
Dyrektor szkoły