ZAJĘCIA LEKCYJNE ZAWIESZONE DO 10 KWIETNIA

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem z  dnia 20 marca br. dot.  kształcenie na odległość  od 25 marca zostaną wdrożone nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, które stworzą możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Dziękuję  bardzo za dotychczasową pracę i zaangażowanie, Państwa pomoc jest kluczowa w organizacji nauki. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość:)

Jednocześnie proszę na bieżąco zgłaszać wychowawcy klasy uwagi, problemy jakie napotkacie Państwo  podczas organizacji nauczania zdalnego.

Do 25 marca poznacie Państwo szczegółowe zasady zdalnej nauki, która obowiązywać będzie w naszej szkole.

Z poważaniem

Karolina Pasieczna-Szpulecka

Dyrektor Szkoły