SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY “PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI” – REGULAMIN

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI” – PLAKAT

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach serdecznie zaprasza uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym pt.:

„PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII.

Celem konkursu jest:

  • Zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka.
  • Rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy narodowości.
  • Uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowanie praw innych ludzi.
  • Rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń.

Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie klas I – III

Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII

Format pracy: A-4 lub A-3

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne (z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny).

Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie plastycznej prawa dziecka do życia bez przemocy, do życia w bezpiecznym świecie, do życia wśród najbliższych i przyjaciół.

Każda praca musi mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa)

Klasy I-III przynoszą prace do wychowawców klas.

Klasy IV – VIII przynoszą prace do nauczyciela plastyki lub pedagoga szkolnego.

Termin składania prac do 24 listopada 2023 r.

Organizatorzy: nauczyciel plastyki i pedagog szkolny

Skip to content