SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach otrzymała Certyfikat Szkoły przyjaznej wodzie za zrealizowane działania edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022. PGW Wody Polskie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przyznał jej tytuł “Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie” szkolnym koordynatorem projektu była Maria Dybiona pedagog szkolny.

Skip to content