SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018