REGULAMIN KOKURSU LOTÓW W RAMACH “SZKOLNEGO TYGODNIA Z LATAWCEM – POŻEGNANIE LATA”

SZKOLNY TYDZIEŃ Z LATAWCEM – POŻEGNANIE LATA
21-25 WRZEŚNIA 2020 r.


Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ramach SZKOLNEGO
TYGODNIA Z LATAWCEM – POŻEGNANIE LATA, serdecznie zaprasza wszystkich uczniów naszej
placówki do wzięcia udziału w konkursie lotów.
Cele konkursu:
• Promowanie czynnego wypoczynku na łonie natury.
• Rozwijanie zainteresowań dzieci i zachęcenie do majsterkowania.
• Integracja klasowych społeczności uczniowskich.
• Kultywowanie tradycji szkoły.
Zasady uczestnictwa:
* W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
* Uczestnik konkursu dostarcza samodzielnie (rodzinnie) wykonany i podpisany latawiec.
* Uczniowie klas 0 – 3 do wychowawców klas, uczniowie klas 4 – 8 do opiekuna SU –
Pana Bartosza Wiśniewskiego.
* Termin przynoszenia latawców – do 18 września włącznie.
* Konkurs lotów odbędzie się osobo dla poszczególnych klas, w terminie od 21 – 25
września. W klasach 0 -3 dni i godziny przeprowadzenia konkursu ustalają wychowawcy
klas. W klasach 4 – 8 loty odbędą się w ramach godzin wychowania fizycznego. Ustala je
Pan Bartosz Wiśniewski.
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu konkursu w razie nieodpowiednich
warunków pogodowych.

Zasady oceniania:
* Do konkursu przystępują osoby z latawcami samodzielnie wykonanymi.
* Przedmiotem oceny będzie: wysokość lotu latawca, czas utrzymania się w powietrzu,
estetyka wykonania.


Za udział w konkursie organizator przewiduje nagrody.
Podsumowanie konkursu nastąpi dla każdego oddziału klasowego osobno, w czasie trwania
SZKOLNEGO TYGODNIA Z LATAWCEM – POŻEGNANIE LATA.


ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO MAJSTERKOWANIA I WYSOKICH LOTÓW

Dyrektor i nauczyciele SP Przyłęki

REGULAMIN (DO POBRANIA, PLIK PDF)

PLAKAT (DO POBRANIA, PLIK JPG)