POWIATOWY KONKURS “SPOTKANIE z JANEM OD BIEDRONKI”– REGULAMIN

Regulamin Powiatowego Konkursu

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowejim. ks. Jana Twardowskiegow Przyłękach.

Cele konkursu:

  • popularyzowanie poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego,
  • zainteresowanie uczestników konkursu życiem i twórczością księdza – poety,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej ,
  •  zachęcanie uczniów do rozwijania zdolności literackich i plastyczno- technicznych.,

Zapraszamy do XIIIedycji konkursu  Spotkanie z Janemod Biedronki pt. „Ogrody”.

Ksiądz Jan kochał ogrody, często w nich przebywał. Znał i rozumiał rośliny, które w codziennym życiu towarzyszą nam na każdym kroku. Jest więc oczywiste, że pojawiają się także w wielu Jego wierszach. Tak powstał niezwykły Ogród Księdza Jana zawierający 62 rośliny z najpiękniejszego ogrodu poezji.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamyuczniów  klas I-VIII szkoły podstawowej.

Proponujemy następujące kategorie konkursowe:

I – utwór literacki– wiersz,wyrażającyzachwyt nad roślinami z ogrodu ks. Jana Twardowskiego(minimum  10 wersów),

II-praca techniczna – ozdoba ogrodowa wykonana  z naturalnych materiałów (kamień, drewno) przedstaiwjąca mieszkańców ogrodu, np. owady.

            Uczestnicy konkursu:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych w 3 kategoriach wiekowych:

 kat. klas młodszych (nie dotyczy konkursu: utwór literacki),

 kat. klas IV – V,

 kat. klas VI – VIII.

Prosimy o  nadsyłanie prac i formularza zgłoszeniowego w terminie do 27 maja 2019 r.

Wszystkie prace powinny zawierać dokładną informację o autorze (imię
i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna).

 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie (na potrzeby konkursu) danych osobowych oraz ich publikację na stronie internetowej szkoły organizatora. Wszystkie prace (wiersze, prace techniczne) nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Decyzje jury w poszczególnych kategoriach konkursowych są decyzjami ostatecznymi.

Na ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym we wszystkich kategoriach zapraszamy 8 czerwca2019r. o godz. 14.00do Szkoły Podstawowejw Przyłękach ul. Zabytkowa 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu:

  • I – utwór literacki – Iwona Osesek ( 692 417 028), Małgorzata Komórek  (698 592 646)
  • II –praca  techniczna – Kamila Kołecka – Koronowska ( 791 611 075),  Alicja Malicka-Kalemba

Organizator

                                            Wicedyrektor szkoły
Karolina Pasieczna-Szpulecka

karta zgłoszenia do konkursu (pdf): https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/karta-zgłoszeniowa.pdf

regulamin konkursu (pdf): https://przyleki.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin-Konkursu-Spotkanie-z-Janem-od-Biedronk-edycja-XIII-wer-2-1.pdf