Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

W roku szkolnym 2021/22 świetlica szkolna zrealizowała dwa projekty edukacyjne, jednym z nich był projekt “Z darami natury świat nie jest ponury”.

Jego celem było kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci oraz zapoznanie z ideą zero waste. Wykonywane zadania rozbudzały wrażliwość na piękno przyrody, wyrabiały właściwy stosunek do środowiska, zachęcały do zbiorowej i indywidualnej ekspresji artystycznej oraz uczyły racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i utylizacji odpadów.

Projekt został zrealizowany w oddziale “O”, w klasach 1 i klasie 2.  Jest on zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz z szóstym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok szkolny 2021/22:”Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

W ramach realizacji projektu uczniowie wykonali m.in. zadania:

– “Karton i jego drugie życie”,

– “Błotne konstrukcje”,

– “Przyrodnicze obrazki”,

– “Plastikowa butelka w coś niezwykłego zaklęta”,

– “Kasztanowy zawrót głowy”,

– “Rolka po papierze na spacer się wybierze”,

– “Pan Patyk”.

Zachęcamy również do odwiedzenia stron świetlicy szkolnej i zapoznania się z jej działalnością:

Strona świetlicy

Konkursy organizowane przez wychowawczynie świetlicy

Co dzieci robią w świetlicy…?

Skip to content