PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Plan pracy świetlicy szkolnej 2019/2020

  • 6.30-7.25 ul. Przysieckiego –wszystkie klasy
  • 7.30-12.00 ul. Zabytkowa bud. nr 1 przy stołówce
  • 12.00-17.00  gr.1 kl. 0-1 ul. Zabytkowa bud. nr 2
  • 12.00-17.00  gr.2 kl. 2-3 i kl. starsze ul. Przysieckiego