„MAMO, TATO ZRÓBMY STROIK BOŻONARODZENIOWY!”- RODZINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO
„MAMO, TATO ZRÓBMY STROIK BOŻONARODZENIOWY!”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.


2. Cele konkursu:
– zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej,

– propagowanie postawy proekologicznej,
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości uczniów,
– popularyzacja sztuki ludowej oraz kultywowanie tradycji jako formy wyrazu artystycznego,

– wspólne spędzenie czasu z najbliższymi.

3. Zadanie konkursowe:

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać bożonarodzeniowy stroik do dekoracji stołu lub zawieszenia na drzwiach. Stroik powinien być wykonany z naturalnych, ekologicznych elementów.


4. Warunki uczestnictwa:
• Uczestnicy konkursu: uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyłękach oraz ich rodziny.
• Technika: dowolna, praca przestrzenna.
• Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę konkursową wykonaną rodzinnie, nigdy wcześniej nie pokazywaną i nie nagradzaną w innym konkursie.
• Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię
i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasę.

  • Stroiki dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brać udziału w konkursie.
  • O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.


5. Kryterium oceny prac:

 komisja konkursowa, powołana przez organizatora, będzie brać pod uwagę przede wszystkim:

prezentację ogólną, zgodność z tematem, estetykę, wkład pracy, staranność, pomysłowość.


6. Termin składania prac: prace należy składać do 13.12.2021 roku.

7. Miejsce składania prac:
świetlica szkolna w budynku nr 1 na ulicy Zabytkowej

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
15 grudnia 2021r. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.


9. Autorzy najwyżej ocenionych przez Jury stroików otrzymają nagrody i dyplomy.

Jeśli ilości prac konkursowych będzie duża, stroiki będą oceniane
w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci z oddziału „0” oraz klas I-II,

– uczniowie klas III-V,

– uczniowie klas VI-VIII.


10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach konkursowych.


Dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawców świetlicy.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i dobrej zabawy

Skip to content