“LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W DOBREJ SZKOLE”- NABÓR DO PROJEKTU

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu unijnego

 „Lepsza przyszłość w dobrej szkole”

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 28.01.2022 r.

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu– „Lepsza przyszłość w dobrej szkole” realizowanego przez Gminę Białe Błota w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie:  od 03.01.2022 r. do 31.03.2023 r.

Rodzaj realizowanych zajęć w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach:

Doświadczam, rozumiem, wiem- zajęcia rozwijające umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych.

  1. Zajęcia matematyczne- „Mierzymy wysoko” (uczniowie klasy 2, 3a i 3b )

Prowadzący zajęcia:  mgr Kamila Kołecka- Koronowska (kl.2), mgr Izabela Ostrowska (kl. (3a i 3b)

2. Zajęcia matematyczne „Matematyczna liga zadaniowa” (uczniowie klasy 4)

Prowadzący zajęcia: mgr  Marlena Rosin

3. Zajęcia przyrodnicze „Koło młodego odkrywcy” (uczniowie klasy 5)

Prowadzący zajęcia: mgr Maria Dybiona, mgr Tomasz Bukowski

Językowy zawrót głowy- zajęcia rozwijające kompetencje językowe.

  1. Zajęcia językowe dla uczniów klas młodszych (uczniowie klas 1a i 1b)

Prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Ładanaj

2, Zajęcia językowe dla uczniów klas starszych (uczniowie klasy 6 i 7)

Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Kalemba

Specjalne formy i metody na specjalne potrzeby uczniów.

  1. Zajęcia terapii SI

Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Okraska

2, Zajęcia sensoplastyczne

Prowadzący zajęcia: mgr Emilia Suchomska

3, Zajęcia terapii ręki

Prowadzący zajęcia:

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: www.przyleki.edu.pl

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru.

Koordynator projektu

Karolina Pasieczna-Szpulecka

Skip to content