KOMUNIKAT

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego informuje, że  wyniki postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego podane są do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na platformie elektronicznej oraz poprzez wywieszenie na terenie szkoły listy kandydatów przyjętych.

Skip to content