KOMUNIKA Z DNIA 24.04.2020

Komunikat

 Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, chciałabym podziękować  Państwu za współpracę oraz wyrozumiałość.  

Nauczycielom oraz uczniom dziękuję za zaangażowanie oraz wytrwałość w realizacji  zdalnego kształcenia.

Zgodnie z komunikatem MEN z dnia 24.04.2020r. szkoły, przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte do 24 maja br.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 16-18 czerwca.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.

Przypominam:

Uczniowie mają obowiązek wykonywania i przesyłania zadań zgodnie z terminami ustalonymi przez  nauczycieli. W zdalnym kształceniu obowiązują dotychczasowe zasady oceniania zawarte w statucie szkoły oraz przedmiotowe zasady oceniania.

Jeżeli Państwa dzieci nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu proszę o natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie wychowawcę klasy lub dyrekcje szkoły. Zgłaszane, przez Państwa problemy będziemy rozwiązywać indywidualnie, z uwzględnianiem alternatywnych metod nauczania.

Istotne dla nas jest stworzenie uczniom warunków, które będą sprzyjały właściwej organizacji dnia, by zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem.

Zachęcam do czytania bieżących informacji na stronie szkoły w aktualnościach : “Zdalne nauczanie”.

Tam znajdziecie Państwo informację dot. zasad organizacji zdalnego nauczania, porady dla rodziców i uczniów oraz plan lekcji – tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych oddziałach. 

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o dalszą współpracę oraz wsparcie w procesie kształcenia na odległość.

  Życzę zdrowia i wytrwałości…

Z poważaniem

Karolina Pasieczna-Szpulecka

Dyrektor szkoły