DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA ZAWIESZONA DO 17 MAJA

Komunikat Wójta Gminy Białe Błota Dariusza Fundatora


W związku z informacją Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020 roku o możliwości otwarcia żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zasięgnąłem opinii dyrektorów: żłobka, szkół i placówek oświatowych oraz organów prowadzących placówki niepubliczne, a także rodziców.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, oraz biorąc pod uwagę krótki okres od dnia ogłoszenia rozporzadzenia do dnia jego wejścia w życie, a także fakt, że już po 29 kwietnia 2020 roku pojawiły się nowe, istotne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, podjąłem decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych do dnia 17 maja 2020 roku.

O dalszych decyzjach poinformuję Państwa do piątku – 15 maja 2020 roku