INFORMACJA O OBIADACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że jest możliwość wykupienia obiadów.
Koszt dwudaniowego obiadu to 8,00 zł. Płatne do 20-stego dnia każdego miesiąca.

Deklaracje obiadowe proszę dostarczyć do sekretariatu do 6 września 2019 r.

Posiłki będą wydawane od 9 września.