INFORMACJA

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach informuje, że w dniach 2 – 3 stycznia 2020 roku zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej.

Zajęcia opiekuńcze będą organizowane w budynku przy ul. Przysieckiego w stałych godzinach pracy świetlicy.