II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

Zapraszamy do udziału II międzyszkolny konkurs fotograficzny „Ubierz się w książkę”. Poniżej znajduję się regulamin. Zapraszamy!

Regulamin

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII  bydgoskich szkół podstawowych, miłośników książek i fotografii. Polega na sfotografowaniu okładki książki wraz ze swoją twarzą lub sylwetką, tak aby stanowiły spójną całość.
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach
oraz
Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy

Cele konkursu:

– promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów
– upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki

Zasady uczestnictwa:

  • Każdy uczestnik ma za zadanie wykonanie fotografii z wykorzystaniem okładki książki. Zdjęcie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: izaost@op.ploraz dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły i klasy.
  • Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.
  • Prace nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane.
  • Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
  • Najlepsze prace będą eksponowane na stronach internetowych organizatorów.
  • Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  • Złożone prace przechodzą na własność organizatorów.
  • Do każdej pracy powinna być załączona zgoda na udział w konkursie  i przetwarzanie danych osobowych podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka – załącznik nr 1

Terminy:

  • Termin składania prac upływa 5 czerwca 2020 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi najpóźniej do końca czerwca br.

Organizatorzy:
mgr Izabela Ostrowska- nauczyciel bibliotekarz
mgr Patrycja Sobierajska- nauczyciel języka polskiego

pliki do pobrania:

Regulamin konkursu (plik pdf)

załącznik nr 1 (plik pdf)