GMINNE ŚWIĘTO LATAWCA PRZYŁĘKI 2019 – REGULAMIN KONKURSU LOTÓW

REGULAMIN GMINNEGO ŚWIĘTA LATAWCA
„Dmuchawce, latawce, wiatr…”
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach serdecznie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Białe Błota do udziału w GMINNYM ŚWIĘCIE LATAWCA, które odbędzie się 14 września 2019r. o godz. 15.00 na boisku szkolnym przy ul. Zabytkowej 5 w Przyłękach i potrwa do godziny 18.00.

 1. Cele: • Promowanie czynnego wypoczynku na łonie natury. • Rozwijanie zainteresowań dzieci i zachęcenie do majsterkowania. • Integracja społeczności uczniowskiej z terenu gminy. 3• Kultywowanie tradycji szkoły.
 2. Zasady uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas 1-8 Uczestnicy będą oceniani w 4 grupach wiekowych:
 • Klasy 1
 • Klasy 2-3 – Klasy 4-5
 • Klasy 6-8 Uczestnicy przybywają z nauczycielami- opiekunami.
 1. Zasady oceniania: Do konkursu przystępują osoby z latawcami samodzielnie wykonanymi. Przedmiotem oceny przez jury, składającego się z nauczycieli wszystkich szkół, będzie: – wysokość lotu latawca, – czas utrzymania się w powietrzu, – estetyka wykonania.
 2. UWAGA! Do 11 września prosimy zgłosić uczestnictwo szkoły w konkursie i podać ilość dzieci uczestniczących w konkursie lotów.
  Numery startowe uczestnikom będą wydawane 30 minut wcześniej, zatem prosimy uczestników lotów o przybycie o godzinie 1430.
  Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail szkoły: sp@przyleki.edu.pl
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY
  Telefony kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji :
  Tel. 606432513 Łukasz Malinowski
  Tel. 5030072909 Aleksandra Okraska