DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZYŁĘKACH

W poniedziałek 7 stycznia 2019r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przyłękach odbyła się uroczystość z okazji „ Dnia Babcia i Dziadka”. Przewodnią myślą spotkania była realizacja zadań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem seniorów.

Uroczystość zorganizowały: pani Maria Dybiona ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach oraz dzielnicowa sierż. Magdalena Zeman z  Komisariatu Policji w Białych Błotach. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy seniorzy z Przyłęk, przedstawiciele Gminy Białe Błota, przedstawiciel Kujawsko- Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Proboszcz Parafii w Przyłękach, przedstawiciele Komisariatu Policji w Białych Błotach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Sołtys Przyłęk, przedstawiciele Rady Rodziców. Gmach Kościoła wypełnił się po brzegi zaproszonymi  seniorami, dla których przygotowana została ta podniosła uroczystość.

Seniorzy mogli posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów z klas I, gromady zuchowej „Braciszkowie skrzydlaci” oraz  szkolnego chóru. Całość dopełniło przedstawienie z udziałem uczniów klasy Va pt. „ Babciu, Dziadku, nie daj się oszukać”. Po raz pierwszy w społeczności przyłęckiej Policja wraz ze Szkołą Podstawową przygotowała tak dużą uroczystość.

Przedstawienie „ Babciu, Dziadku , nie daj się oszukać” jest programem prewencyjnym, mającym na celu uświadomienie seniorom zagrożeń, jakich dopuszczają się  wobec nich przestępcy. W związku z rosnącą świadomością seniorów, a nadal dużą pomysłowością oszustów ważne jest ciągłe edukowanie. 

Maria Dybiona pedagog