DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP W PRZYŁĘKACH ZAWIESZONA DO 24 MAJA

Wójt Gminy Białe Błota informuje, że po przeanalizowaniu danych o zainteresowaniu, które napłynęły do dyrektorów placówek samorządowych, podjął decyzję o uruchomieniu od 18 maja 2020 roku:
1.    Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie,
2.    Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach.

W związku z niewielkim zainteresowaniem, funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie uruchomione, wraz z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi klas I-III – od 25 maja 2020 roku.

Wszystkie placówki funkcjonować będą w ramach reżimu sanitarnego określonego wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, a dla zmaksymalizowania bezpieczeństwa wszyscy pracownicy przed powrotem do pracy w placówce zostaną poddani testom na obecność koronawirusa COVID-19. Szczegóły obowiązujących w placówkach zasad bezpieczeństwa przekazywać będą dyrektorzy jednostek.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dzieci do żłobka lub przedszkola od 18 maja, nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach.