ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania rodziców z wychowawcami klas odbędą

się wg poniższego harmonogramu.

Ze względów epidemicznych prosimy, aby 1 dziecko reprezentował 1 rodzic.

Prosimy o zastosowanie środka ochronnego – osłony na usta  i nos. 

06.09.2021

 • Kl. 1a  godz. 17.30 ul. A. Przysieckiego,

07.09.2021

 • Kl. 0 godz. 18.00 ul. A. Przysieckiego
 • Kl. 2 godz. 17.30 ul. Zabytkowa 5, bud. nr 1 s. 1
 • Kl. 3a godz. 17.30 ul. Zabytkowa 5, bud. nr 2 s. 1
 • Kl. 4 godz. 17.00 ul. Zabytkowa 5, bud. nr 1 s. 2
 • Kl. 7 godz. 17.30 ul. Zabytkowa 5, bud. nr 4 s. nr 1
 • Kl. 8a godz. 17.30 ul. Zabytkowa 5, bud. nr 4 s. nr 3
 • Kl. 8b godz. 17.00 ul. Zabytkowa 5, bud. nr 4 sala nr 2

08.09.2021

 • Kl. 1b godz. 17.00, ul. A. Przysieckiego s. nr 2
 • Kl. 3b godz. 17.00, ul. Zabytkowa 5, bud. nr 2 s.2
 • Kl. 5 godz. 17.00, ul. Zabytkowa 5, bud. nr 1 s. nr 2
 • Kl. 6 godz. 17.30, ul. Zabytkowa 5, bud. nr 1, sala nr 3
Skip to content