Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie

Z przyjemnością informuję, iż na konto Rady Rodziców wpłynęła darowizna w wysokości 4203,09 zł zgodnie z wolą podatników, którzy odpisali 1% podatku dochodowego na rzecz budowy skateparku przy szkole.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, kwota ta zostanie wydatkowana na rzecz rozbudowy skateparku w Przyłękach. Wspomniana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu projektu II etapu skateparku.

Termin zakończenia budowy I etapu skateparku przewidziany jest na koniec listopada 2020.

W imieniu naszych dzieci serdecznie dziękuję za przekazane środki.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły