Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie,
W związku z obostrzeniami związanymi z aktualna sytuacją Covid 19 dnia 14.10.20r. w naszej szkole nie odbędą się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Z racji tego, iż jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych w szkole odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze (świetlica szkolna). W tym dniu nie wydajemy obiadów.
Harmonogram pracy świetlicy:
6.30 – 17.00 – Klasa O oraz klasa 2 – świetlica przy ulicy Przysieckiego
6.30 -17.00 – Klasa 1,3,4,5 oraz 6 – świetlica przy ulicy Zabytkowej 5, budynek nr 1.
Pozdrawiam serdecznie
Emilia Mrozowicz
wicedyrektor szkoły