ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS OBSŁUGI INTERESANTÓW

Szanowni Państwo,

w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
na terenie kraju, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników uprzejmie informujemy, że od dnia 12 października 2020 roku do odwołania, na podstawie §24 ust. 1-3 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758), w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów  i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady,
  że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
  z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  z zastrzeżeniem, że zasady tej nie stosuje się w stosunku do:

‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;

‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;

‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów;

 • pracownicy trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos;
 • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Szkole Podstawowej  im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach;
 • zaleca się także korzystanie z dostępnych środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

      Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do szkoły:

 • e-mail: sp@przyleki.edu.pl
 • Dyrektor tel. 784 692 650
 • Wicedyrektor tel. 600 930 920
 • sekretariat tel. 698 125 698

Wprowadzenie powyższej organizacji nie skutkuje zmianą liczby realizowanych zadań,  a jedynie określa sposób ich realizacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.