Koła zainteresowań

W roku szkolnym 2017/2018 organizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań:

Koło matematyczne (M. Rosin)

Koło artystyczne (M. Komórek)

Koło sportowe (B. Wiśniewski)

Koło muzyczne, koło plastyczne (Ł. Malinowski)

Koło muzyczne (M. Ziółkowska)

Zajęcia specjalistyczno-terapeutyczne (zgodnie z orzeczeniem)

Zajęcia wyrównawcze (zgodnie z opiniami)