Zajęcia matodą Weroniki Sherborne

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w następujących terminach:
26.09.17
31.10.17
28.11.17
19.12.17
30.01.18
20.03.18
24.04.18
22.05.18

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu , który jest naturalny i niezbędnym czynnikiem w życiu każdej istoty. Towarzyszy człowiekowi od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności – od spontanicznej zabawy, poprzez aktywny wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne czy też co najważniejsze- porozumiewać się.

Prekursorem metody Weroniki Sherborne był Rudolf von Laban, który jako pierwszy podjął obiektywne obserwacje naturalnych możliwości ruchowych człowieka i ujął je w specjalne skale ruchowe. Wg. tego autora ze względu na budowę ciała ludzkiego i sposób wykorzystania przestrzeni cechą ruchu jest trójwymiarowość wedle osi: przód – tył, w prawo –  w lewo, góra – dół.

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody   tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

 1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
 2. Świadomości przestrzeni i działania w niej.
 3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metodę można stosować indywidualnie. Preferowane są jednak zajęcia grupowe, gdyż zapewniają one dziecku lepszy kontakt z dorosłymi lub innymi dziećmi.

Korzyści płynące ze stosowania metody W. Sherborne

 • Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem.
 • Wyzwala swobodę i naturalność.
 • Daje okazję do rozładowania energii.
 • Daje radość.
 • Wyzwala zaangażowanie.
 • Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.
 • Daje pewność siebie.
 • Daje możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień.
 • Zbliża do siebie uczestników zajęć.
 • Daje radość z działania w grupie.
 • Przyjemność dawania innym radości.
 • Daje okazję do wspomnień, przypomnienia sobie zdarzeń z dzieciństwa.
 • Daje poczucie partnerstwa.
 • Możliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała.
 • Nie jest ograniczona wiekiem uczestników.

 

Proszę zabrać ze sobą strój sportowy, butelkę wody i dobry humor .

Magdalena Gogolińska