DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2022

Uczestników półkolonii zimowych prosimy o dostarczenie załączonej dokumentacji w terminie do 17.01.2022 do sekretariatu lub wychowawcy półkolonii. Prosimy również o wpłacenie brakującej kwoty za organizację półkolonii.

Półkolonie zorganizowane zostaną w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną oraz podpisanie OŚWIADCZENIA (Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży).

Kierownik półkolonii

Emilia Mrozowicz wicedyrektor szkoły

Skip to content