REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ZAKOŃCZONA.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do nauki w klasie “0” i 1 została opublikowana w budynku szkoły oddziałów 1-3 przy ul. A. Przysieckiego. Wszyscy kandydaci zostali przyjęci do szkoły.